ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Map Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Section

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Main Component

 

Η άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, η ανάγκη του προσωπικού της εταιρείας μας και του δικτύου των εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας για βαθιά γνώση των μηχανημάτων αλλά και η συνεχής ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα μηχανήματα των οίκων που αντιπροσωπεύουμε, μας οδήγησε από τις αρχές της δεκαετίας του '80 στη δημιουργία τμήματος εκπαίδευσης με εκπαιδευτή πλήρους απασχόλησης ενώ τακτικά πραγματοποιούνται και εκπαιδεύσεις από εκπαιδευτές των εργοστασίων.

Ο εκπαιδευτής της Εταιρείας παρακολουθεί Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που προσφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τις κατασκευάστριες εταιρείες στα εκπαιδευτικά κέντρα των εργοστασίων στο εξωτερικό.

 

 

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Bottom info

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. | Γεωργικά Μηχανήματα - Επαγγελματικά οχήματα - Home Section

Δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, εξοπλισμένοι κατάλληλα. Διατίθενται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν τεχνικές και προϊοντικές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις, όχι μόνο του προσωπικού της εταιρείας αλλά και των αντιπροσώπων και των εξουσιοδοτημένων τεχνιτών μας. Εκπαίδευση παρέχεται και σε χειριστές μηχανημάτων αλλά και στο προσωπικό μεγάλων πελατών της εταιρείας οι οποίοι διαθέτουν δικές τους επισκευαστικές μονάδες.

Πέραν της ενδοεταιρικής εκπαίδευσης που γίνεται από τον εκπαιδευτή της εταιρείας ή ξένους εκπαιδευτές, η εταιρεία παροτρύνει, στηρίζει και παρέχει τα μέσα στους εργαζόμενους που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αποκτήσουν εξειδίκευση, να μάθουν ξένη γλώσσα ή και να επεκτείνουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.